3GAS+ alarm

NIEUW
Het 3Gas+ alarm detecteert alle volgende gassen:
•LPG (zowel butaan/propaan) in geval van accidentele lekkage uit een apparaat, cilinder of leiding.
•Koolmonoxide (CO) – wat kan worden opgewekt door een op gas werkend toestel dat niet correct wordt geventileerd of die onvoldoende toevoer van verse lucht voor het verbrandingsproces heeft.
•Verdovende “knock-out” gassen zoals Ether – welke gebruikt worden bij overvallen, om slachtoffers buiten bewustzijn te maken.
•Optie; extra sensor
<

Prijs 79.95 €

extra sensor 29.95 euro

ANDERE PRODUCTEN IN 'Gasalarm'

104.95 €

88.95 €