EFOY Tankpatronen

Tankpatronen voor Efoy brandstofcel

Beproefde zekerheid
Alle EFOY tankpatronen zijn voorzien van het TÜV-keurmerk voor gegarandeerde veiligheid. Het tankpatroon is geproduceerd uit een bijzonder slagvaste kunststof en is uitvoerig getest in talrijke val- en stoottesten. Daarmee is het indrukwekkende veiligheidsniveau uitgebreid bewezen.
De tankpatronen zijn voorzien van een veiligheidsventiel, dat ongewenst uitstromen van de vloeistof verhindert. Het ventiel opent zich uitsluitend als het wordt aangesloten op een EFOY brandstofcel. Koppelt u het patroon los dan sluit het ventiel zich weer hermetisch. Uw komt op géén enkel ogenblik in contact met de methanol.

Ultra Pure - het kwaliteitszegel voor EFOY patronen
De EFOY brandstofcellen mogen uitsluitend met EFOY tankpatronen gebruikt worden. Alleen bij deze tankpatronen is met zekerheid te garanderen dat de inhoud aan de zuiverheideisen voldoet. Zo wordt voorkomen dat er onomkeerbare schade ontstaat aan uw brandstofcel door onzichtbare chemische verontreinigingen (zoals zwavel, chloor of natrium). Gebruik van andere patronen leidt zelfs tot het vervallen van garantie en aansprakelijkheid in geval van schade.
De EFOY tankpatronen bevatten een zeer zuivere, door EFOY gecontroleerde en van een reinheidsgarantie voorziene vloeibare energiedrager, die speciaal voor de EFOY brandstofcellen wordt geproduceerd. Voortdurende controles waarborgen de kwaliteit van de methanol.
Gebruik uitsluitend tankpatronen met het 'Ultra Pure' kwaliteitszegel

informeer naar onze voorraad.

Prijs 29.9 €

M5  (5liter), goed voor 380 Ah: 29,90 €
M10 (10liter), goed voor 760 Ah, 44,90 €

ANDERE PRODUCTEN IN 'Generatoren'