Truma LevelCheck

Belangrijk:
voor een betrouwbare meting dient de meetkop regelmatig met een vochtige doek (zonder reinigingsmiddelen) gereinigd te worden. Een vervuilde meetkop kan tot onjuiste metingen leiden.
Met name aan aluminium flessen blijven vaak stofdeeltjes vastzitten, die het meetproces verstoren.

Vervuilde of verroeste gasflessen kunnen over het algemeen slecht worden gemeten.
Belemmeringen ontstaan bijvoorbeeld:
- door een onzichtbare roestplek binnenin de gasfles;
- door een zeer dikke verflaag buiten op de gasfles;
- door stickers op de gasfles;
- door (bevroren) condenswater buiten op de gasfles;
- bij ingedeukte of ernstig gekraste gasflessen.

De reiniging resp. meting op een andere plek van de gasfles zorgt meestal voor het gewenste resultaat.

Niet mogelijk zijn metingen aan kunststof oppervlakken (omdat het signaal niet gereflecteerd wordt), gastanks of vulbare tankgasflessen (door inwendige componenten die het signaal afleiden).

Waar kan ik een betrouwbare meting aan herkennen?
Een indicatie is een relatief korte meettijd van zo'n 1-2 seconden.
Bij een dergelijke korte meettijd herkent het apparaat een duidelijk signaal en de indicatie (groen) voor het gevulde gedeelte of (rood) voor het lege gedeelte is nagenoeg zeker.
Een langere meettijd tussen 3 en 10 seconden wijst op onduidelijke signalen en wordt daarom ook met een rode indicatie (foutmeting) aangegeven.

Extra opmerking: bij een meting aan volle gasflessen kunnen er in het onderste gedeelte vaak foutmetingen ontstaan. Dit heeft te maken met een beperkte reflectie van de echo bij het tegenoverliggende oppervlak van het vloeibare gas.

Prijs 70.9 €